Lista podręczników
  
Poniedziałek, 20 Lipiec 2020 09:23

KOMUNIKAT !!!

 

KOMUNIKAT !!! W września odbędzie się kiermasz, na którym będzie można odkupić podręczniki od starszych klas. Podręczniki do języków obcych dla klas pierwszych zostaną podane we wrześniu po podziale na grupy językowe i określeniu poziomu kompetencji językowych.

 

Lista podręczników do liceum ogólnokształcącego 

 

klasa    I   LO 2020-2021 po szkole podst.

klasa  II A LO 2020-2021 po szkole podst.

klasa  II B LO 2020-2021 po szkole podst.

klasa  II C LO 2020-2021 po szkole podst.

klasa  II D  2020-2021

klasa  II E   2020-2021

klasa  III A  2020-2021

klasa  III B  2020-2021

 

Lista podręczników do technikum

 

klasa I   Tech. Nr 2   2020-2021 po szkole podst.

klasa II TA  Tech. Nr 2   2020-2021 po szkole podst.

klasa II TB  Tech. Nr 2   2020-2021

klasa III     Tech. Nr 2   2020-2021

klasa IV     Tech. Nr 2   2020-2021

 
Deklaracja dostępności
  
Czwartek, 24 Wrzesień 2020 15:30

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.2lo-swiecie.pl/ strony ZSOiP oraz BIP.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 85
86-105 Świecie
tel.: 52 568 31 08
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Adrych, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 568 31 08. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu  mieści się przy
ul. Wojska Polskiego 85, 86-105 Świecie.

Ze względu na trwającą rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Świeciu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Zmieniony ( Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020 13:42 )
 

             

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

 

 

http://2lo-swiecie.szkolnastrona.pl/

 

   

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w  Szkolnym Konkursie Fotograficznym. Konkurs nosi tytuł: "Natura jest cudem". Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  do 11 czerwca 2021 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują w regulaminie

 

Więcej informacji w artykule na stronie KO:

 https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10125

Szczegółowych informacji udziela p. Ewa Olczak

 

             

 

 Plan zamówień na rok 2021 - ZSOiP w Świeciu      

 

  

PROJEKT  " AKTYWNI ZAWODOWO "

W ramach projektu " Aktywni zawodowo" od 7.09.20 r. -  25.09.20 r.

trwa rekrutacja wśród uczniów Technikum Nr 2 na:

zajęcia dydaktyczne z: matematyki, chemii, języka niemieckiego,

języka angielskiego,technologii produkcji mas

włóknistych i wytworów papierniczych, maszyn i urządzeń do produkcji

mas włóknistych i wytworów papierniczych, przetwórstwa wyrobów

papierniczych,

kursy : obsługa wózków jezdniowych, obsługa suwnic z kabiny,

prawo jazdy kat. B  

 szkolenia z zakresu uprawnień elektrycznych - URE - G 1

 

 

Kiermasz książek

 

Masz podręczniki na sprzedaż, przyjdź      

 

Chcesz kupić podręczniki przyjdź

 

Środa 16 września 2020 duża przerwa (1125-1145) hol na 1 piętrze

Z uwagi na panującą sytuację prosimy o zachowanie dystansu od innych

uczniów, zasłanianie ust i częste dezynfekowanie rąk.

 

 Rozkłady jazdy

Powiatowych Przewozów Użyteczności Publicznych

 

1 Rozkład Świecie – Michale - Nowe

2 Rozkład Świecie – Warlubie - Nowe

3 Rozkład Świecie – Osie - Miedzno

4 Rozkład Świecie – Jeżewo - Osie

5 Rozkład Świecie – Topolno – Luszkowo - Świecie

6 Rozkład Świecie – Laskowice - Lniano

7 Rozkład Świecie – Drozdowo - Lniano

List_MEN_MI_GIS

PROJEKT  " Aktywni zawodowo"

 

 

1. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji pdf

2. Plakat – 10 zasad dla rodziców

3. Plakat – 10 zasad dla uczniów 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,


serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się

we wtorek - 01.09 (plac przed szkołą od ulicy Wojska Polskiego).


W związku z epidemią, w trosce o zdrowie wszystkich odbędzie się ono

w kilku grupach według harmonogramu

zamieszczonego poniżej.


9:00 - klasy IA, IB, IC, IT
10:00 - klasy IID, IIE, IIIA, IIIB
11:00 - klasy IIA, IIB, IIC
12:00 - klasy IITA, IITB, IIIT, IVT


Prosimy przychodzić na wyznaczoną godzinę i opuszczać teren szkoły bezpośrednio po zakończeniu.
Do zobaczenia.

 

12 sierpnia o 10.00 w sekretariacie będą dostępne listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych

II LO i Technikum Nr 2.

 

UWAGA!!! Z POWODU AWARII OBOWIĄZUJE PONIŻSZY NUMER KOMÓRKOWY DO SEKRETARIATU:

784-947-916

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFtHPd3_Ni0&feature=share

 

 

Rekrutacja MEN

 

Podanie do 2LO

 

Podanie do Technikum Nr 2

 

Podanie do SP Nr 2

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

Wzór podań znajduje się na stronie szkoły, należy go wydrukować dwustronnie, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica bądź opiekuna prawnego należy dostarczyć poprzez: 

 

  pocztę email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Pocztę Polską (listownie)

 lub wrzucając do skrzynki podawczej wystawionej przed budynek szkoły w godz. 8.00-15.00

 

 

 

czytaj dalej

 

 

Uwaga absolwenci zdający w czerwcu 2020 r. egzamin maturalny.

 

Na zamieszczonych poniżej plikach podajemy informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

sanitarnego oraz materiał szkoleniowy przygotowany przez OKE w Gdańsku dotyczący pozostałych aspektów organizowania i przeprowadzania egzaminów.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Pozostałe aspekty organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych

 

 

 

 

         

 

                           KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w  Szkolnym Konkursie Fotograficznym. Konkurs nosi tytuł: "Natura jest cudem". Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 14 czerwca 2020 r. 

Na zwycięzców czekają nagrody!!!
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują w regulaminie

 regulamin konkursu

 

 

 

Temat: Nasza e-Szkoła: plan lekcji na nadchodzący tydzień

 

plan lekcji

 

czytaj dalej